Obowiązujące stawki finansowania szkolenia KWM:

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 60zł za osobodzień

Urząd Marszałkowski – 20zł za osobodzień