Zmarł Michał Korolko- zasłużony Sędzia Lekkoatletyczny.

Z przykrością informujemy, że w wieku 90 lat zmarł Michał Korolko. Postać niezwykle znana i lubiana w środowisku sędziowskim.

Urodzony 19 marca 1932 r. w miejscowości  Kapitańszczyzna, położonej w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka. Ukończył Politechnikę Warszawską, uzyskując tytuł inżyniera mechanika.   

Michał Korolko działalność sędziowską rozpoczął po ukończeniu kursu i uzyskaniu uprawnień sędziego lekkiej  atletyki w 1971 r., w 1973 r. uzyskał klasę sędziego i sędziego  okręgowego, w 1977 r. sędziego związkowego.

Od początku koncentruje się na sędziowaniu rzutów, w latach 1979-1981 oraz 2002-2017 był posiadaczem licencji sędziego rzutów II klasy, w latach 1983-1988 i 1992-1995 był posiadaczem licencji sędziego rzutów I klasy. W latach 2002-2013 był posiadaczem licencji sędziego skoków II klasy. Był także posiadaczem licencji sędziego chodu, w latach 1992-1995 i 2008-2011 licencji II klasy, w latach 2002-2005 licencji i klasy. W latach 2006 – 2013 posiadał także uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika technicznego zawodów. Jako posiadacz licencji centralnej był wyznaczany przez Centralne Kolegium Sędziów do pełnienia funkcji sędziego głównego rzutów i skoków oraz sędziego oceniającego styl chodu  mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych i rozgrywanych w Warszawie meczach międzypaństwowych, memoriałach Janusza Kusocińskiego i mityngach klasy MM. Sędziował na zawodach szkolnych i zawodach niższej rangi, ciesząc się szacunkiem trenerów i zawodników za wyjaśnianie młodym zawodnikom popełnianych błędów. Brał udział w szkoleniu młodych sędziów.

 W kadencji  1989-1992 był członkiem Centralnego Kolegium Sędziów PZLA, biorąc udział w przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla sędziów rzutów, w latach 2009-2012 był członkiem Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA. Ponadto Michał Korolko zawsze słuzył pomocą dla zarządu OKS Warszawa, między innymi podczas corocznych weryfikacji stadionów lekkoatletycznych na terenie województwa mazowieckiego. Mogliśmy polegać na jego wiedzy, doświadczeniu. Zawsze życzliwy dla kolegów z kolegium, a przede wszystkim dla zawodników.

Aktywnie działał w strukturach Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, za którą to działalność w 1988 roku został  odznaczony Brązową Honorową Odznaką  Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.  

Za zaangażowanie w działalność sędziowską został odznaczony wieloma odznaczeniami m. in. Odznaką Honorową Zasłużony Sędzia Lekkiej Atletyki (1991), srebrną (1978) i złotą (1983) Honorową Odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, brązową (1996) Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, srebrną (1981) i złotą (1985) Odznaką Honorową Warszawskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, Odznaką Zasłużony dla Kultury Fizycznej Warszawy (1988) i medalem 100-lecia Sportu (1982).   

 

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele Prawosławnym na ul. Wolskiej 138/140, w dniu 11 października (wtorek), początek o godzinie 9.00.

Czytany 931 razy