Badania ZKN - informacja

Informujemy, że aktualna lista zgłoszonych zawodników do badań selekcyjno – diagnostycznych ZKN PZLA zamieszczona jest w systemie zgłoszeń PZLA. Każdy z zawodników zgłaszających się na badania musi mieć ze sobą podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez PZLA (przez rodziców lub opiekunów prawnych – dla zawodników niepełnoletnich).

Czytany 1393 razy